Header Lahegas varumärken

Varumärken

Allt sedan starten 1958 har vi utvecklat egna produkter. Till en början var de samlade under samma varumärke som företaget, Clemondo AB. Däremot registrerades flera produktnamn som varumärken och en del finns än idag kvar i vårt sortiment. Givetvis omformulerade receptur utifrån dagens samhälle och krav.

Produktnamn

Historiskt har många av våra produktnamn skapats genom sammansatta orddelar. Under åren har produkterna utvecklats utifrån samhällets miljö- och funktionskrav men många namn finns fortfrande kvar. Här följer en liten guide till de olika delarna i produktnamnen:

 • Hero – Ett tidigt arv från vår första logotyp där en stiliserad häst som hette Hero var inspirationen.
 • Aci – står för att produkten är sur  (Lösningar med ett pH-värde under 7).
 • Alka – att produkten är alkalisk  (Lösning med ett pH-värde över 7).
 • CiP – Lågskummande produkt (Clean-in-Place; en metod för rengöring av invändiga ytor av rör, kärl, processutrustning, filter och tillhörande beslag, utan demontering.)
 • Foam – Högskummande produkt som hänger kvar även på vertikala ytor

Alkafoam är därför ett alkalisk högskummande produkt och Acicip är en sur lågskummande produkt.

Ytterligare några orddelar:

 • Auto  – Bilrelaterat alkaliskt rengöringsmedel. Autoclean hette vår första Auto-produkt.
 • Catol – Ett tidigt registrerat och viktigt produktnamn var Catol Biol X, en lösningsmedelsbaserad produkt.
 • Biol – Förekommer i många produktnamn på marknaden.
 • Serit – Ett produktnamn med anor.  Från början var basen Lokalvårdsprodukter
 • Micro och Microl – En blandning av kallavfettning och alkaliskt rengöringsmedel. Kombinerar kallavfettningens fettlösande egenskaper med det alkaliska lösningens förmåga att lösa upp smuts och sot. Vi var troligen först med microemulsioner.
 • Siffror i produktnamn – Siffrorna ingen funktionell betydelse förutom att Aci och Alka-produkter anger ett styrkeförhållande.

Till vänster finns navigeringen till våra varumärken där du kan läsa mer om deras bakgrund och historia.