Private Label by Lahega - vi tar ett strikt miljöansvar i alla led

Miljö och hälsa

På Clemondo tar vi ett strikt miljö- och hälsoansvar i alla led. Det gäller såväl vid val av råvaror och produkter som hantering i produktionen och skydd av personal och produktanvändare.

Vi har under många år arbetat med att reducera miljöfarliga komponenter i våra produkter och det är ett arbete som ständigt pågår. Vi ställer hårda krav på oss själva att bedriva en så miljöriktig verksamhet som möjligt.

Vi jobbar själva med miljömärkningar som Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel och Kemikaliesvepet och många av våra produkter rekommenderas av Astma och Allergiförbundet. Därför kan vi säkerställa att dina produkter uppfyller de märkningar du efterfrågar.