Private Label by Lahega - Marknad

Marknad

Vi hjälper dig – utifrån vår kunskap och kännedom – att kartlägga marknaden du siktar på. Vi har stor kunskap om marknadsutveckling gällande produktkategorier och emballage.

Med utgångspunkt i dina målsättningar utformar vi förslag på produkter och sortiment med bästa möjliga försäljningspotential.