Private Label by Lahega - vi hjälper dig med dokumentation

Dokumentation

Vi ser till att du får rätt dokumentation och märkning för dina produkter.

I vår bransch finns omfattande lagar och förordningar som styr innehåll i produkter, produktion och märkning m.m.Vi har en avdelning som är specialiserad på detta område och som säkerställer att vi gör rätt och tar vårt ansvar. Vi står för samtlig dokumentation kring produkten – säkerhetsdatablad, produktblad, faktablad, medicinska faktablad m.m. Vi kan också bistå med produktregistrering inom EU samt användarinstruktioner och produkttexter på olika språk.