Private Label by Lahega - ett innehållsrikt partnerskap

Ett innehållsrikt partnerskap

Vi har utvecklat vårt koncept – Private Label by Clemondo – med kemi och produktutveckling som grund. 

Vi är med dig hela vägen – från idé till lansering och eftermarknad. På så sätt säkerställer du att viktiga och avgörande frågor och variabler lyfts fram, diskuteras och uppfylls längs vägen. 

Fördelen med Private Label by Clemondo är att du kan titta mindre på delkostnader – och istället fokusera på besparingarna du gör genom hela produktlivscykeln. Du slipper bevaka recepturer, miljödirektiv, anställa expertis osv. 

I konceptet ingår: 

Tillbaka till startsidan för Private Label

Ladda ner konceptbroschyren

Konceptbroschyr för Private Label by Lahega