Private Label by Lahega - vi hjälper dig att förverkliga dina idéer

Private Label - vi utvecklar ditt varumärke

Marknaden för private label är en möjligheternas marknad, det vet du redan. Med rätt idé, produkt och prisstrategi är utsikterna för att nischa in sig i ett segment mycket goda. Vi vill dessutom påstå att du med en partner som är expert på sitt produktområde, har god förståelse för din affär och erbjuder ett koncept som omfattar alla steg från idé till färdig produkt och lansering, avsevärt ökar dina chanser att lyckas.

På Clemondo erbjuder vi Private Label by Clemondo – vårt koncept för att ta fram dina egna märkesvaror. 

Du kan få produkten direkt

Vi på Clemondo AB är specialister på produkter inom bil- ochbåtvård, lokal- och fastighetsvård, vårdhygien, skönhetsprodukteroch en stor mängd andra områden. Med en mycket omfattande portfölj av färdiga recepturer erbjuder vi dig möjligheten att komma igång direkt och sätta ditt eget märke på produkter ämnade för såväl konsument- som proffsmarknaden. Vi tar även fram specialrecepturer efter dina specifikationer och önskemål.Bredden i vårt produktsortiment är grunden för vårt erbjudandeoch kunskapen om marknaden är basen i vårt koncept.

Snabb väg ut på marknaden

Din idé är starten. Med den presenterad för oss kan vi ta oss an ett konkret produkterbjudande. Men vi ger dig också möjligheterna att använda oss i ett större perspektiv. Vi kan marknaden, lagar och regler, produktion, kvalitet och prissättning, emballage, och vi erbjuder dokumentation, produkttexter, lagerhållning mot avrop och säkra leveranser. Med de kunskaperna i huset, kan vi med precision föreslå alternativa idéer på produkter och hela serier, som håller hela vägen ut på marknaden.

Ladda ner konceptbroschyren

Konceptbroschyr för Private Label by Lahega