Högtryckstvätt

Nya skyddsprodukter i sortimentet

När du jobbar med kemikalier utsätts du för risker såsom stänk i ögonen, spill på kläder eller din hud, inandning av farliga ämnen osv. Många kemikalier innehåller hälsoskadliga ämnen och vara både irriterande och frätande om du exponeras för dem. 

För att skydda dig har vi tagit fram en basal uppsättning personlig skyddsutrustning. Sedan tidigare har vi skyddsprodukter för lokaler, samt en skyddshandske och hörselproppar i sortimentet, och nu lanserar vi tre nya produkter: 

  • Skyddsglasögon 
  • Andningsskydd 
  • Engångsskyddshandske 

Skyddsglasögon 

Våra nya skyddsglasögon skyddar mot kemikaliestänk och partiklar. 

Glasögonen är gjorda av polykarbonat och absorberar 99,9 % 2525 UV-strålning. Linserna har en speciell skyddsbeläggning mot repor, och glasögonens sidostycken ser till att de sitter bekvämt. Du kan använda skyddsglasögonen både inomhus och utomhus. 

Läs mer...

Andningsskydd   

Vårt nya andningsskydd skyddar mot dammpartiklar och/eller olje- och vattenbaserad dimma.

Andningsskyddet är en traditionellt koppformad halvmaskmodell med konvex form, näsbygel och två band. Utandningsventilen underlättar din utandning och för effektivt bort värme och fukt. Detta gör att andningsskyddet blir svalt och bekvämt att använda samt minimerar risk för imma på eventuella (skydds)glasögon. 

Läs mer...  

Skyddshandske, engångs 

Vår nya engångsskyddshandske skyddar mot en mängd kemikalier, bland annat alkali, syra och petroleum. Den är dock inte lämplig till starka etanollösningar, såsom koncentrerad spolarvätska.

Eftersom handsken tillverkas av nitril innehåller den inga proteiner från naturgummilatex, vilket innebär att det inte finns någon risk för latexallergi Typ 1. 

Läs mer...  

Du kan läsa mer om våra andra skyddsprodukter på vår hemsida: