Högtryckstvätt

Ny produkt: Magic Wash mitt

Fordon utsätts alltid för föroreningar. Det spelar ingen roll om du är ute och kör eller står parkerad någonstans. Fordonet utsätts för allt från damm, asfaltstänk och insekter till nedfall från industriområden eller träd.

Många gånger kan du se ytlig smuts på lacken. Denna smuts går lätt att tvätta bort. Men har du fastetsade partiklar är de svåra att se och kräver att du känner på den lackerade ytan för att upptäcka dem.

Känner du små upphöjningar på lacken måste du ta bort dem. Annars kan de ge långsiktiga skador på lacken. Dessutom får du ett bättre resultat om du tänker lägga på vax eller polera. Du tar bort de små upphöjningarna med lera, eller med vår nya produkt Magic Wash mitt.

Magic Wash mitt är en handske med en speciell gummiyta. Funktionen är densamma som lera: att ta bort fastetsade smutspartiklar som finns kvar efter tvätt på fordons lackerade ytor, rutor och fälgar av lättmetall.

Du kan läsa mer om produkten på produktsidan. Klicka på länken nedan eller sök på Magic Wash mitt på hemsidan.

Produktsidan: http://lahega.se/Products/magic-wash-mitt-2424