Högtryckstvätt

Nya Svanenmärkta Biorol 806

2015-01-09

Ny formula på Biorol 806WashEye Biorol 806 är liksom tidigare en microemulsion för fordons- och motorrengöring baserad på vegetabiliska råvaror. Nu lanserar vi ett omformulerat recept och har fått produkten Svanenmärkt och som tidigare är produkten godkänd av Kemikaliesvepet.  

Biorol 806 är för dig som tänker på den externa miljön, din egen arbetsmiljö, och som samtidigt vill ha en effektiv produkt. Att produkten är baserad på vegetabiliska råvaror innebär att hälsoriskerna är mindre jämfört med likvärdiga petroleumbaserade produkter.   

Detaljerad produktinformation finns att få på produktsidan här...