Högtryckstvätt

Mätning av frostskydd

Spolarvätskor och motorglykoler av olika fabrikat innehåller olika tillsatser som påverkar resultatet som fås vid mätning av frostskydd.

På marknaden finns ett flertal olika mätare, t.ex. handrefraktometrar, som kan ha kalibrerats på olika sätt och vara av varierande kvalitet. Tester som vi har gjort med olika mätare visar att man bör ha en säkerhetsmarginal på ca 5 grader C vid frostskyddsmätning på både spolarvätska och motorglykol.  

Våra påståenden om frostskydd gäller utifrån våra angivna blandningsnivåer.