Högtryckstvätt

Ny maskinlinje!

Linje 4 

Som ett led i vår expansionsstrategi har vi utvecklat och installerat en ny maskinlinje för att tillgodose marknadens allt mer diversifierade önskemål. Linje 4 ger oss nya möjligheter att producera en mängd olika förpackningsformat och produkter. Fokus kommer att ligga på förpackningar från 20 ml till 1 liter av olika förpackningstyper. 

Med Linje 4 kan vi erbjuda svenska kunder en flexibel och mycket effektiv Private Labelfyllning i Sverige vilket minimerar transportkostnader.

För förfrågningar om Private Labelproduktion vänligen kontakta
Caroline Häggström, Tel. 042-25 67 52