Högtryckstvätt

Lahega Kemi växer!


A Clean Partner AB och Aktiv Kemi AB har den 13 oktober fusionerats upp i Lahega Kemi AB. Lahega Kemi AB tar över samtliga rättigheter och skyldigheter som gäller enligt befintliga avtal med A Clean Partner AB och Aktiv Kemi AB.

Det sammanslagna företaget är ett av de största i landet i vår bransch och kan erbjuda dig som kund ett mycket brett sortiment av högkvalitativa produkter. Sammanslagningen innebär större möjligheter att utveckla och erbjuda bra produkter och tjänster samt förbättrade möjligheter att ge råd och stöd till dig som kund. Tillverkningen av A Clean Partners produkter har i huvudsak flyttats till vår anläggning i Helsingborg, liksom vissa samordnade administrativa funktioner. Tillverkningen av Aktiv Kemis produkter sker fortfarande på vår anläggning i Rörvik. Arbetet med att utveckla sortimentet ytterligare pågår för fullt!

Tills vidare påverkas du som Lahega-kund endast i form av att ni kommer att se en kombinerad logotyp på fakturor och andra dokument. Betalningsuppgifter är oförändrade, liksom kontaktuppgifter.

Vi ser fram emot vidare samarbete, och hälsar dig välkommen till ett bolag med produkter och resurser som bättre än någonsin hjälper dig driva och utveckla din verksamhet!