Högtryckstvätt

Invigning nya maskinlinjen!

Invigning

Med alkoholfritt bubbel, tilltugg och härlig kammarmusik från Jonas Trubadur firade vi och våra gäster den officiella invigningen av vår nya produktionslinje, Linje 4. 

Det har varit en lång väg men äntligen är den på plats och fit for fight! 

Linje 4 är utformad för att ge maximal flexibilitet när det gäller typ av emballage samt typ av produkt. Fokus kommer att ligga på hygienprodukter i förpackningar från 20 ml till 1L med möjlighet till en rad olika förpackningstyper.