Lahega header värdefullt vetande

CLP - Klassificering kemiska produkter

Header utropstecken

FN och EU har infört CLP för att säkerställa att kemiska ämnen och blandningar bedöms, klassificeras och märks på samma sätt över hela världen. Informationen är till för användare av kemiska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll. 

Ändringar 

* Ny utformning av varningsetiketter på kemiska produkter. 

* Nya varningssymboler på etiketter. 

* Ny utförligare säkerhetsinformation. 

* Ny lagstiftning om riskbedömning, klassificering och märkning. 

Vad berörs? 

Alla kemiska ämnen och blandningar, inklusive produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll.

När? 

Märkning enligt nya CLP-förordningen vid tillverkning. 

* Kemiska ämnen: 1 december 2010.

* Blandningar: 1 juni 2015.

Efter den 1 juni 2017 får produkter märkta enligt det gamla systemet inte längre säljas (men användas). 

CLP faropiktogram

Bild på nya faropiktogram CLP

Ex på nya piktogram

De nya faropiktogrammen liknar de gamla men är röd-vit-svarta. Produkter som tidigare inte varit klassificerade som farliga kan komma att märkas med nya piktogram (farosymboler) enligt CLP. Det behöver inte betyda att produkten har ändrats, utan att klassificeringsreglerna är strängare i nya CLP systemet. De nya piktogrammen (farosymbolerna) åtföljs av nya utförligare standardiserade fraser som beskriver risker, skyddsutrustning och skyddsåtgärder. 

Vad ska jag göra nu? 

Vårt viktigaste råd är också det enklaste: Läs etiketten innan du använder produkten!

Ny layout och uppdatering av LIV etiketter 

Vi har utformat våra etiketter dels för att uppfylla kraven enligt EU:s Biociddirektiv och CLP, men även gjort informationen på etiketten tydligare för kunden. 

Bild av etikettförändring av Des 70

DES: Gruppnamn för desinfektionsmedel    

Siffran till höger: 70, står för att alkoholhalten är 70% 

Namnet till vänster: Ex Ethanol, produktens aktiva substans 

Användning: tex Ytdesinfektion

Bild av etikettförändring Des+45 

DES: Gruppnamn för desinfektionsmedel

Siffran till höger: +45 = 45% alkohol

Namnet till vänster: IPA (=Isopropanol), produktens aktiva substans

Användning: Ytdesinfektion och rengöring