Lahega fastighet flygfoto

Vad gör jag med tomemballaget?

Sedan den 1 oktober 1994 gäller lagen om producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Det innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar – eller förpackade varor – är skyldiga att erbjuda insamlingssystem för de förpackningar som de tillför marknaden.

Tomemballage under 200 liter:

Dessa kan transporteras till mottagningsplats som anvisas av TMR. Avsändaren bekostar/ombesörjer normalt transporten själv. Kontakta TMR så får ni hjälp och besked om den mottagningsplast som ligger närmast er. Gå in på på www.tmr.se för aktuella kontaktuppgifter och uppdaterad information. 

Tomemballage över 200 liter:

Vi har avtal med Noreko. Genom dem har vi ett rikstäckande insamlingssystem.

För hämtning krävs att du har minst 4 st IBC eller 20 st fat (plast/plåt).

Genom deras tjänst IBC Collect bokar du on-line hämtning på, www.noreko.com.

Norek: Tel 0303-748890 / Fax 0303-749480

IBC Collect och online registrering ger dig:

  • Snabb säker och enkel expediering
  • Transportbeställning och orderbekräftelse
  • Rapport för insamling
  • Historik

Mer information som förbereder för hämtning – samt villkor – finns att ladda hem här...