Hållbart tänkande

Våra hållbara bidrag

Följande punkter utgör exempel på sådant som Lahega arbetar med för att bidra till en bättre miljö:

 • Hållbara produkter – Klimatsmart spolarvätska som reducerar CO2 utsläppen med ca 85%; klimatneutral avfettning; vegetabiliskt baserade produkter som alternativ till fossila.
 • Minska energianvändningen i vår verksamhet. Ett aktivt arbete som har lett till  att vi gjort en omfattande energikartläggning och med den som bas kommer energibesparande insatser att göras.
 • Substitutionsprincipen – Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla våra produkter med minskad miljöpåverkan, enligt substitutionsprincipen. Vi informerar även våra kunder om produkternas miljöpåverkan och hur de i sin tur kan bidra till att minska påverkan.
 • Minska mängden transporter genom att leverera koncentrerade produkter, vilka kräver 80% mindre transportutrymme än konventionella produkter.
 • Tjänstebilspolicy – Skärpt kraven i vår bilpolicy gällande tjänstebilarnas CO2 utsläpp. Möjliggjort val av hybrid bil vilket lett till att hybridbilar köpts in.
 • Resepolicy – Upprättats med fokus på CO2 utsläpp.
 • Källsortering av kontorspapper, wellpapp, plast, trä, metall samt pappersförpackningar som omhändertas av insamlings-företag. Restavfall omhändertas av Sita.
 • Återanvändning och rening – så mycket som möjligt – av rengöringsfraktioner och spill från produktionsprocessen.
 • Utveckla produkter för godkännande enligt Svanen och Kemikaliesvepets normer.
 • Vattenrening och tungmetaller – Hjälpa kunder med vattenrening och problem gällande olja, zink och andra tungmetaller.
 • Skyddsutrustning – Produktsortimentet har utökats med skyddsutrustning som vi erbjuder våra kunder.
 • Print-on-demand – Vårt marknadsmaterial finns i digital form på vår hemsida. I de fall vi behöver det tryckt gör vi det in-house och bara i den upplaga som behövs. Detta eliminerar transportkostnader från tryckerier och kassation av lager pga uppdateringar.
 • Elektronisk fakturering – Fakturor skickas digitalt vilket innebär minskade transporter och minskad pappersanvändning.

Artiklar

Lahega Kemi växer!
15-04-22 ›
Lahega lanserar ett komplett Svanenmärkt produktsortiment

Nyheter