Lahega fastighet flygfoto

En värld. En miljö. Ett företag

Det har hänt mycket sedan Lahega grundades för 55 år sedan, både hos oss och i vårt samhälle. Miljö och hygien spelar en allt viktigare roll, så även Lahega. Under många år har vi medvetet och omsorgsfullt arbetat med att reducera miljöfarliga komponenter i våra produkter. Vi är säkra på att våra kunder uppskattar vårt frivilliga engagemang för miljö- och klimatförbättringar.

Vårt framgångsrecept

Våra kunder är i huvudsak yrkesanvändare inom fordonssektorn, livsmedels­industrin, metallindustrin samt offentliga sektorn. De produkter och tjänster vi levererar är oftast affärs­kritiska för våra kunder. Endast genom att erbjuda produkter och tjänster med hög kvalitet, kan vi vara framgångsrika. Hittills har vi lyckats mycket väl. Vårt framgångsrecept är en blandning av lika delar entusiastiska medarbetare, brett produkt-sortiment, koncepttänkande, kompetens på alla nivåer, kvalitet och seriositet i allt vad vi gör, samt logistiskt tänkande. Receptet – som vi påbörjade redan 1958 – utvecklas kontinuerligt.

Ansvarsfullt agerande skapar tillväxt

För att vara ett framgångsrikt företag måste vi ha högsta möjliga kvalitet i allt vi gör gentemot kunder, leverantörer, finansiärer, myndigheter, personal, ägare, miljö och samhälle. Utan intressenterna, som alla påverkas av vår verksamhet, är Lahega ingenting. Att agera ansvarsfullt är därför en förutsättning för tillväxt. Detta innebär att vi verkar i enlighet med vårt ledningssystem även när det gäller samhällsansvar och förhållningssätt till anställda och konkurrenter.