Lahega fastighet flygfoto

Du behöver effektiva rengöringsprodukter. Men inte till vilket pris som helst.

Clemondo startades 1952 och är idag en av marknadens främsta aktörer inom formulerad kemi. Med Trygg kemi och omsorg om miljö och människa utvecklar Clemondo rengöringslösningar som värnar vår gemensamma framtid. Genom tre varumärken – Lahega, Liv, Strovels samt Private Label – erbjuder vi marknadens bredaste utbud av effektiva och hållbara rengöringsprodukter.

Clemondo är en kombination av clean och mondo. Clean står för ren, mondo för världen. Allt vi gör påverkar vår jord på olika sätt. Därför har vi bestämt oss för att vara ett föredöme när det gäller att ge dig hållbara, innovativa och effektiva helhetslösningar. 

Vi utvecklar produkter och tjänster baserat på de djupa kunskaper vi har om hållbarhet, formulerad kemi, användningsområden och kundernas affärsmässiga utmaningar. Resultatet blir trygga och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien som möter marknadens behov – både idag och i framtiden.

Viktiga händelser 2017 – 2018

 • Namnbyte till Clemondo efter beslut på årsstämman.
 • Fortsatt arbete med integration av verksamheten i syfte att realisera synergivinster och uppnå en optimal mix mellan anläggningarna i Helsingborg och Rörvik.
 • Pulvertillverkningen avvecklades och sourcing av pulverprodukterna genomfördes.
 • Gemensamt affärssystem och ledningssystem infördes i hela koncernen.
 • Rekrytering av ny försäljningschef för säljkåren inom Fordon & Industri och ny inköpschef i kombination med förstärkning av säljorganisationen.
 • Nytt finansieringsavtal tecknades med befintlig bank, till motsvarande villkor som tidigare. Den huvudsakliga övriga externa finansieringen bestående av lånegarantier genom LMK Forward AB utökades från 38 till 50 MSEK.
 • Fortsatt arbete för att utveckla digitala kanaler och nya produkter som möter kundernas efterfrågan på hållbara lösningar.
 • Ny varumärkesstrategi genomförd med fokus på varumärkena Lahega (fordon), Strovels (industri) och Liv (hygien) för att öka effektiviteten och tydligheten i erbjudandet.
 • Lansering av varumärket Livs nya miljömärkta städkoncept, som kompletterar erbjudandet inom affärsområdet hygien.
 • Lansering av tre nya koncept för varumärket Strovels på industrisidan; för livsmedelsindustri respektive metallbearbetande industri och generell renhållning inom industrin.
 • Eva Ärlebo utses till affärsområdeschef för Brands, rekrytering av marknadschef inleds.
 • Lansering av varumärket Lahegas sortiment för fordonstvätt, där sju av tio artiklar är miljömärkta.