bild filtreringsfunktion

Systemrengörare 66

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
15050025 25l (Plastdunk)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Systemrengörare 66 används för borttagning av oljeföroreningar, slam, smuts- och spånbeläggningar från tankar, rörledningar och dyl i samband med byte från gammal till ny skärvätska. Lämplig för såväl singelmaskiner som centralsystem.

Produktfakta

Systemrengöringsmedel med bakteriedödande effekt för rengöring av verktygsmaskiners cirkulsationssystem för vattenblandbara skärvätskor.

Bruksanvisning

Produkten skall användas innan påfyllning sker av ny skärvätska, i så väl nya maskiner som vid byte av använd skärvätska. Det är viktigt för den nya skärvätskans livslängd att detta görs
noggrant.
Tillsätt 2% av Ratema Systemrengörare 66 i befintlig skärvätska eller fyll med ljummet vatten. Systemet måste vara fullt, så att vätskan når systemets alla delar inklusive tanktak. Om systemet är mycket förorenat måste först smuts och oljerester avlägsnas manuellt.

Låt sedan vätskan cirkulera i 30-60 minuter. Efter urtappning skall systemet sköljas minst
tre gånger med vatten. Se till att vattenrester avlägsnas från känsliga ställen eller skölj
av maskinen med korrekt blandad kylvätska.

Dosering

Dosering i skärvätska ca 1 - 2%. dosering i separat tvättsteg ca 2 %.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Frostkänslig.

Övrigt

Vid större utsläpp i miljön: Begränsa spridningen genom invallning och förhindra avrinning till avlopp/vattendrag. Samla upp spillet i lämplig behållare för omhändertagande/destruktion enl gällande lagstiftning och lokala föreskrifter. Kontakta räddningstjänst/brandkår om risk för miljöskada föreligger. Vid bortskaffande av tomma emballage: Tillse att förpackningen är väl avsköljd och droppfri. Sorteras som "hård plastförpackning" och lämnas till miljöstation eller återvinningscentral.

Användningsföreskrifter

Försiktighet skall iakttas vid hantering av produkten då denna är högalkalisk och kan
orsaka frätskador. Vid risk för stänk i ögon och på hud, använd alltid skyddutrustning.

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
Klassificering produkt
Område Verkstadsindustri
Varugrupp Metallbearbetning, Stödprodukter för skärvätskesystem
Produktkategori Stödprodukter vattenbaserade system
Funktion/Uppgift Systemrengörare skärvätskesystem
Varumärke Ratema