bild filtreringsfunktion

Hero Sanitary WC

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
11599750 750ml (Plastflaska)      
notification

notification Utgående produkt

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Mycket effektivt rengöring- och avkalkningsmedel för WC och annat sanitetsporslin.
Miljömärkt med Svanen.

Produktfakta

Svanenmärkt koncentrerat parfymerat surt sanitets- och wc rengöringsmedel. Tar effektivt
bort smuts och kalkbeläggningar utan att belasta miljön eller material. pH-värde: I koncentrerad form: Ca 1,7. Innehåller inte fosforsyra, och kan utan problem användas på alla slags material som t.ex terazzo, kakel och porslin.

Bruksanvisning

Ytan ska vara blöt, sedan appliceras medlet i koncentrerad form. Låt verka i 1-5min, och bearbeta sedan med svamp eller borste. Efterskölj ytan med vatten. Får inte blandas med klorhaltiga produkter.

Dosering

Appliceras direkt från flaskan i toalettstolen eller på sanitetsporslinet. Låt verka ett par minuter. Borsta och skölj sedan. OBS Skakas innan användning.Barnsäkrad kapsel. Tryck på de två blanka delarna på den blå kapsylen och vrid motsols.

Innehåll

Mindre än 5% nonjoniska tensider, svavelsyra, mjölksyra, kalkbindare, stärkelse, färg och parfym. 5% och däröver, men mindre än 15% citronsyra.

Lagring och hållbarhet

Lagras väl försluten i normal rumstemperatur.

Miljö

Mindre mängd kan sköljas bort, större mängder lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral.
Tom förpackning sorteras som "förpackning av plast"

Användningsföreskrifter

Säkerhet :
* Irriterar ögonen.
* Förvaras oåtkomligt för barn.
* Vid kontakta med ögonen, spola genast
med mycket vatten och kontakta läkare.
* Blanda inte med klorhaltiga produkter

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
download Faktablad
Klassificering produkt
Område Lokal- och Fastighetsvård, Miljösmart val
Varugrupp Sanitetsporslin, Svanenmärkta
Produktkategori Sur rengöring
Funktion/Uppgift Lösa kalk
Varumärke Lahega