bild filtreringsfunktion

Glykol D10

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
11020025 28kg (Plastdunk)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Glykol D10 är en etylenbaserad köldbärarglykol speciellt utvecklad för kyl- och värmepumpar. Lämplig för indirekta markvärmesystem samt som sekundär energibärare för solpaneler, klimatkontrollsystem, energiåtervinning, kyl- och fryssystem. Ger ett långtidsverkande skydd mot frost, korrosion och överhettning. God materialkompatibilitet och termofysikaliska egenskaper.

Bruksanvisning

Används i enlighet med anläggningens anvisningar. Blandbar med flertalet andra etylenbaserade köldbärarglykoler av motsvarande kvalitet. Tillse att systemet är rengjort och fyll därefter upp under avluftning med erforderlig mängd brukslösning utan att överfylla. Kontrollera regelbundet vätskenivån.

Dosering

Späds med normalt kranvatten understigande 8 dH° före påfyllning. Undvik att överdosera. Rekommenderad v/v inblandning: 35 - 70%.
Fryspunkt Dosering
- 15 °C 28,6 vol %
- 25 °C 40,0 vol %
- 30 °C 44,4 vol %
- 40 °C 51,2 vol %
- 45 °C 53,5 vol %
- 55 °C 55,8 vol %

Lagring och hållbarhet

Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur.

Användningsföreskrifter

Undvik långvarig direktkontakt med zinkhaltig metall såsom galvaniserat stål och ej avzinkningshärdig mässing.
Bör ej användas inom livsmedelsanknutna verksamheter.