bild filtreringsfunktion

Glykol 774 J

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
11210001 1l (Plastflaska)      
11210004 4l (Plastdunk)      
11210025 25l (Plastdunk)      
11210208 208l (Plastfat)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Glykol 774 J är en etylenbaserad OEM-godkänd kylarglykol av hög kvalitet för moderna diesel- och bensinmotorers kylsystem. Ger ett effektivt och långtidsverkande skydd mot frost, korrosion, kalkavlagringar och överhettning. Föreskrives under beteckningen G13 till bl a VW, Audi, Skoda och Seat modellprogram.

Produktfakta

Glykol 774 J är blandbar med andra etylenglykoler av motsvarande kvalitet. Följ biltillverkarens anvisningar vid byte och påfyllning. Fri från nitriter, aminer och fosfater. Inhibitorpaket baserat på OAT + silikat. Färg: Ljust röd/violett.

Bruksanvisning

Späds med vatten före påfyllning. Rekommenderad inblandning 1:1. Undvik att överdosera och kontrollera regelbundet kylvätskenivån.

Dosering

Produkten spädes med vatten och ger ett frysskydd enligt nedanstående (del glykol/vatten) :
-24°C : 2:3
-36°C : 1:1
-52°C : 3:2

Övrigt

Mätning av frostskydd:

Spolarvätskor och motorglykoler av olika fabrikat innehåller olika tillsatser som påverkar resultatet som fås vid mätning av frostskydd. På marknaden finns ett flertal olika mätare, t.ex. handrefraktometrar, som kan ha kalibrerats på olika sätt och vara av varierande kvalitet. Tester som vi har gjort med olika mätare visar att man bör ha en säkerhetsmarginal på ca 5 grader C vid frostskyddsmätning på både spolarvätska och motorglykol. Våra påståenden om frostskydd gäller utifrån våra angivna blandningsnivåer.

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
Klassificering produkt
Område Fordon Drift, Lastbil, Buss, Entreprenadmaskiner
Varugrupp Drift Entreprenadmaskin, Kylarglykol etylenbaserad, Drift Buss, Drift Lastbil
Produktkategori Glykol
Funktion/Uppgift Frostskydd kylsystem fordon, Korrosionsskydda
Varumärke Lahega