bild filtreringsfunktion

Alkafoam NC20

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
11930025 30kg (Plastdunk)      
11930200 235kg (Plastfat)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Alkafoam NC 20 är ett kraftfullt alkaliskt skumrengöringsmedel för livsmedelssektorn och motsvarande områden.
Utmärkt för rengöring av produktionslokaler, betonggolv, maskinell utrustning med känliga metaller och dylikt.

Produktfakta

Produkten är anpassad för att kunna användas på känsliga metaller som aluminium, zink etc. Innehåller ej lut.

Bruksanvisning

Appliceras på ytorna via skumaggregat för att bilda ett stabilt skum
Spädes med vatten enligt doseringsanvisning.

Dosering

Normal rengöring : 1:10 - 1:50

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).