bild filtreringsfunktion

Alkafoam Cl 18

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12180005 5kg (Plastdunk)      
12180025 28kg (Plastdunk)      
12180200 226kg (Plastfat)      
12180600 678kg (IBC)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Produkten används för att avlägsna fett och protein på maskinell utrustning, väggar och golv inom livsmedels- och fiskindustrin

Produktfakta

Alkafoam CL 18 är ett högalkaliskt skumrengöringsmedel med klor.Produkten löser mycket effektivt upp extremt fet smuts och inbrända proteiner i produktionslokaler och på inventarier.
Produkten innehåller kaliumhydroxid.
Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium (inkl. eloxerad), zink och dylikt.

Bruksanvisning

Produkten appliceras förslagsvis i låg eller mellantryckssystem, som via skuminjektorer bildar ett stabilt skum som hänger kvar även på vertikala ytor. Efter rengöring ska ytorna eftersköljas grundligt med vatten. Spädes med kallt eller ljummet vatten enligt doseringsanvisning. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt.

Dosering

Spädes med kallt eller ljummet vatten 1:16 - 1:35.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage med påskruvad kork i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).