bild filtreringsfunktion

Alkafoam 22

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12260010 12kg (Plastdunk)      
12260025 28kg (Plastdunk)      
12260200 239kg (Plastdunk)      
12260600 717kg (IBC)      
12261000 1195kg (IBC)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Produkten används för rengöring av maskinell utrustning, men även för tvätt av golv, tak och väggar inom livsmedelssektorn och lantbruksnäringen.

Produktfakta

Produkten löser effektivt upp svår smuts som fett, olja och proteinhaltiga orenheter. Undvik att applicera produkten på lättmetaller

Bruksanvisning

Spädes med kallt eller ljummet vatten enligt doseringsanvisningar. Verkningstid 10-30 minuter, undvik intorkning och skölj noggrant av med varmt vatten.

Dosering

1:20 – 1:50

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i normal rumstemperatur. Produkten är frostkänslig.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
Klassificering produkt
Område Livsmedelsindustri, Lokal- och Fastighetsvård
Produktkategori Alkalisk rengöring
Funktion/Uppgift Lösa vegetabiliskt fett/olja, Lösa smuts