bild filtreringsfunktion

Alkafoam 11

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12240200 226kg (Plastfat)      
notification

notification Utgående produkt

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Produkten används för rengöring av maskinell utrustning av rostfritt stål inom livsmedelsindustrin eller motsvarande områden. Även för golv och väggar.

Produktfakta

Produkten löser effektivt upp svår smuts som fett, olja, äggviteämnen, blod, proteiner etc. Även effektiv mot borttag av gummi- och truckspår. Undvik att applicera produkten på lättmetaller

Bruksanvisning

Spädes med kallt eller ljummet vatten enligt doseringsanvisningar. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt.

Dosering

1:20 - 1:50
Tillsats av skumdämpare (Antifoam SA) till skurmaskiner är att rekommendera.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).