bild filtreringsfunktion

Alkades Cl

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12080025 25kg (Plastdunk)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Produkten är avsedd för desinficering av arbetsredskap, skärbrädor, transportband etc inom livsmedelsindustrin, storkök, restauranger och dyl. Fungerar också utmärkt för desinficering av CIP-system.

Produktfakta

Alkades CL är ett extremt effektivt desinfektionsmedel för ytor, tankar, rörledningar etc. Mycket effektivt mot bakterier, jäst & mögel, virus, sporer vid låg koncentration. Har en viss blekande effekt, vilket kan vara önskvärt på vita transportband och skärbrädor. Något begränsad vätning på plana ytor.

Bruksanvisning

Tillse att ytan är väl rengjord och avsköljd. Applicera med lågtrycksspruta eller dyligt. Om materialet tål det så kan ytan blötläggas. Produkten ska verka enligt anvisning och därefter sköljas av med vatten av livsmedelskvalité. Unvik kontakt med syror för att undvika att giftig klorgas bildas.

Dosering

Spädning 1:400 (0,25%)
Verkningstid: 15min
Vid blekning av ytor rekommenderas 1%-ig lösning
Häll Alkades CL i vatten vid spädning

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i mörkt och svalt utrymme. Frostkänslig, men återfår normal funktion efter omrörning vid ca +25°C.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
Övrigt
Konduktivitetsfaktor 0.23
Klassificering produkt
Område Livsmedelsindustri
Varugrupp Desinfektion
Produktkategori Ytdesinfektion
Funktion/Uppgift Avdöda bakterier, Blekning