bild filtreringsfunktion

Alkades

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12070025 25kg (Plastdunk)      
notification

notification Utgående produkt

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Användes mycket inom livsmedelsindustrin för att säkerställa den mikrobiologiska avdödningen på maskiner, arbetsytor, redskap väggar, golv och dylikt.

Produktfakta

Högeffektivt desinfektionsmedel mot bakterier, jäst, mögel och alger. Aktiv substans är kvartär ammoniumförening.
Lägsta halt för att avdöda microorganismerna
Referens microorganismer Koncentration Alkades (%)
Gram-
Psedomonas Aeruginosa 0,387
Escherichia Coli 0,057
Escherichia Coli EHEC 0,155
Salmonella Typhimurium 0,090
Campylobacter Jejuni 0,031
Yersinia Enterocolitica 0,039
Gram+
Staphylycoccus Aureus 0,026
Enterococcus Hirae 0,023
Listeria Monocytogenes 0,026
Fungi
Candida Albicans 0,116
Aspergillus Niger (ATCC 9642) 0,412

Bruksanvisning

Spädes med vatten enligt bruksanvisning
Tillse att ytan är väl rengjord. Applicera med lågtrycksspruta e dyl jämnt över ytan. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Verkningstid 5-15 minuter. 5 min (bakterier), 15 minuter (mögel och svamp & alger). Avsluta med noggrann avsköljning under lågt vattentryck. För att motverka tillväxt av resistenta bakterier, använd växelvis annat desinfektionsmedel.

Dosering

Livsmedelsindustri - med eftersköljning med vatten : upp till 3%.
Generell algborttagning - kylrum, fuktiga lokaler, bryggor : upp till 1%.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).

Dokument
download Säkerhetsdatablad
download Skyddskort
Övrigt
Brytningsindex 3.1
Konduktivitetsfaktor 2.5
Klassificering produkt
Område Livsmedelsindustri
Varugrupp Desinfektion
Produktkategori Ytdesinfektion
Funktion/Uppgift Avdöda alger, Avdöda bakterier, Avdöda svamp