bild filtreringsfunktion

Alkaclean 50

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12190025 35kg (Plastdunk)      
12190200 281kg (Plastfat)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Utmärkt för rengöring av rökanläggningar, kokgrytor och mycket svårlösligt fett inom bland annat chark och fågelindustrin.

Produktfakta

Alkaclean 50 användes för borttagning av svår och fet smuts inom livsmedelssektorn, lantbruksnäringen och motsvarande områden. Innehåller både natron- och kalilut för bästa effekt.

Bruksanvisning

Spädes med vatten enligt doseringsanvisning. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt.

Dosering

Rengöring av rökanläggningar : 1:10 - 1:100
Rengöring av kokgrytor : 1:25 - 1:50
Övrig rengöring : 1:50 - 1:100

Innehåll

Aktiv substans: Natrium- och kaliumhydroxid och tensid

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).