bild filtreringsfunktion

Alkacip Nc 12

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12210025 30kg (Plastdunk)      
12210600 712kg (IBC)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Ett alkaliskt CIP-diskmedel för livsmedelsindustrin eller motsvarande områden. Avsedd för utrustning av lättmetall, som tex zink, aluminium mm

Produktfakta

Alkaliskt CIP-diskmedel för utrstning av lättmetall som effektivt avlägsnar effektivt proteinhaltiga orenheter, animaliska och vegetabiliska oljor och fetter i slutna system.

Bruksanvisning

Spädes med vatten enligt doseringshänvisning.

Dosering

Manuell rengöring : 1:15 - 1:30
CIP-diskning : 1:20 - 1:100

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt. Produktens hållbarhet är mist 5 år i oöppnad förpackning.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).