bild filtreringsfunktion

Alkacip 9

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
14040025 31,2kg (Plastdunk)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Alkaliskt flytande maskindiskmedel för diskmaskiner med automatisk indosering av diskmedel.
Lämplig för disk inom livsmedelsindustrin, storkök, restauranger, hotell eller motsvarande områden.

Produktfakta

Alkaliskt flytande maskindiskmedel som effektivt löser upp fett, olja, proteiner, äggviteämnen och övriga matrester.

Bruksanvisning

Spädes med vatten enligt doseringsanvisningar. Unvik att diska utrustning av lättmetall.

Dosering

Doseras automatiskt i diskmaskinens vattensystem så att man erhåller en 2-5%-ig lösning i systemet. Rekommenderad sköljvattentemperatur : 80°-90°C

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).