bild filtreringsfunktion

Alkacip 45

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12230025 36,8kg (Plastdunk)      
12230600 1176kg (IBC)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Alkacip 45 är utmärkt för rengöring av tankar, rörledningar, produktionslokaler, maskiner m.m.
Fungerar bra att använda både i diskmaskin och i kar.

Produktfakta

Produkten är ett högalkaliskt CIP-rengöringsmedel baserad på natronlut, som effektivt avlägsnar animaliska och vegetabiliska orenheter. Dubbelt så stark som Alkacip 28.

Bruksanvisning

Spädes med vatten enligt doseringsanvisningar. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt.

Dosering

Manuell rengöring : 1:15 - 1:30
CIP-diskning : 1:20 - 1:100

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).