bild filtreringsfunktion

Alkacip 33

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
12061000 1000l (IBC)      
notification

notification Utgående produkt

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Kraftfullt cip-diskmedel för till exempel rökvagnsdiskmaskiner.

Produktfakta

Rengöringsmedel avsett för att ta bort svårt inbrända rök-och grillrester på rökvagnar. Lämpar sig även för rengöring av rökskåp samt rörledningssystem.
Lämplig temperatur 50-85°C.

Bruksanvisning

Enligt maskintillverkarens rekommendation eller enligt doseringsanvisningar. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt.

Dosering

CIP: 1:20-1:200 eller 0,5-5%
Manuell rengöring: 1:15-1:30 eller 3-6%

Lagring och hållbarhet

Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).