bild filtreringsfunktion

Acifoam 45

ArtNr Förpackningstorlekar Pris Lager Antal
10400025 31kg (Plastdunk)      

För att se priser och lagerstatus behöver du vara registrerad kund. Klicka på KÖP-knappen för att logga in eller ansöka om konto.

Användningsområde

Sur skumrengöring för avkalkning av maskinell utrustning inom livsmedelsindustrin eller motsvarande områden. Lämplig även för generell avkalkning av syratåliga golv och väggytor i våtutrymmen.

Produktfakta

Surt skumrengöringsmedel som avlägsnar kalk,proteinhaltiga och mineraliska orenheter påmaskinell utrustning inom livsmedelsindustrin. Väldigt fin finisch erhålls på rostfria ytor. pH i koncentrat är <1.

Bruksanvisning

Spädes med vatten enligt doseringsanvisningar. Applicera med skumutrustning jämnt över ytan. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Arbetstemp. +20 till +50°C. Verkningstid 10-30 minuter. Vid behov bearbeta med borste. Undvik intorkning och skölj av med vatten. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt.

Dosering

Skumrengöring: 1:5-1:10 (5-10%)
Manuell avkalkning: 1:5-1:20 (5-20%)
Vid spädning: häll alltid syran i vattnet, ej tvärt om.

Lagring och hållbarhet

Förvara produkten i orginalemballage under normal rumstemperatur. Frostkänslig, men återfår normal funktion efter omrörning vid ca +25°C.

Miljö

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. Tömning av flaska / dunk: Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ dunken upp och ned för avrinning. Sortera dunken med korken avtagen som HÅRD PLASTFÖRPACKNING. Tömning av fat: Skölj det tömda fatet med vatten. Vänd fatet upp och ned med sprundet (öppningen) i lägsta position och något lutande (ca 10 grader).
Vänta tills fatet är droppfritt. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår.
AVFALLSGRUPP Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förslag på EWC-kod: 07 06 04 (Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar).